بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان

بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان

فهرست مطالب: چکیده فصل اول: مقدمه بیان مسأله اهداف تحقیق اهمیت ضرورت فرضیه های تحقیق متغیرهای تحقیق اعاریف عملیاتی فصل دوم: در مورد فرایند شناختی و عوامل افت تحصیلی که در فصل دوم امده است فصل سوم جامعه اماری حجم نمونه روش نمونه گیری ابزار اندازه گ…

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: DOC

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 125

حجم فایل: 405 کیلوبایت

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول:

مقدمه

بیان مسأله

اهداف تحقیق

اهمیت ضرورت

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

اعاریف عملیاتی

فصل دوم:

در مورد فرایند شناختی و عوامل افت تحصیلی

که در فصل دوم امده است

فصل سوم

جامعه اماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش آماری مربوط به فرضیه ها

روش تحقیق

فصل چهارم

جدول 1-4: نمرات خام آزمودنی ها از ازمون افت تنحصیلی

جدول 2-4 نتایج تفاوت آزمودنی ها در افت تحصیلی

جدول 3-4: نتایج تفاوت تفریحات در دانش آموزان روستایی و شهری

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

ضمائم

منابع و مأخذ

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افت تحصیلی در بین دانش آموزان روستائی و شهری شهرستان ابهر و روستاهای عمید آباد است که فرضیه های عنوان شده که بین دانش آموزان روستائی و شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد و آیا امکانات بالا و عدم امکانات در دانش آموزان شهری و روستائی باعث افت می شود یا نه همینطور آیا عدم تفریحات در دانش آموزان روستائی و تفریحات در دانش آموزان شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت دارد یا نه که جامعه آماری عنوان شده دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان که در حدود 500 نفر است که از این 500 نفر 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند که پرسشنامه افت تحصیلی که دارای 50 سؤال است که دارای گزینه های بله و خیر است و نمرات خام ان جمع نمرات جوابهای بله است و بعد از آن از روش آماری t متغیر مسائل استفاده شده که نتایج ان به این صورت بوده است که افت تحصیلی در دانش اموزان روستایی بیشتر از دانش آموزان شهری است البته هم از لحاظ عدم امکانات کافی و هم به علت تفریحات سالم می باشد و سطح معنی داری آن برابر 05/0 = α است.

مقدمه:

یکی از شاخص های توسعه کشورهای همگانی شدن آموزش و پرورش و تعمیم آموزش اجباری است. در ممالک پیشرفته سعی می شود آموزش رسمی از سنین پایین تر شروع می شود و اجباری و همگانی بودن آن در سنین بالاتری را شامل می گردد. در فرلانسه کودکان 2 تا 5 ساله از آموزش پیش دبستانی اختیاری برخوردارند و گروههای فشار سعی در اجباری کردن آن دارند و پایان آموزش اجباری، 16 سالگی (پایان دوره اول متوسطه) در نظر گرفته شده است. (مشایخ، 1376) با اینکه در کشور ما آموزش رسمی و اجباری از شش سالگی و اول دبستان شروع می شود ولی هنوئز همه بچه های لزم التعلیم را تحت پوشش قرار نداده است و محاسبات گذر تحصیلی در مقطع ابتدائی نشانگر این واقعیت است که شمار خروجی ها برابر با عده ورودی ها نیست و توسعه در کشور ما از این لحاظ کم تر تحقق یافته است.

برای توسعه همه جانبه جوامع، اگر آموزش و پرورش نقش اول را نداشته باشد حداقل پایین تر از سازمانهای دیگر قرار نمی گیرد. اگر در تولید گندم، سیمان، آهن، مرغ و سایر اقلام مصرفی افت تولید نشان داده شود بلافاصله سازمانهای مربوط و به ویژه مردم عکس العمل نشان می دهند اگر اتومبیل فقط یک ماه چند در صد کمتر تولید شود همه رسانا ها خبر پراکنی کرده جامعه را از تعادل خارج می سازند می توان گفت که افت تولید اقلام مصرفی خیلی سریع در جامعه قابل مشاهده است اما در آموزش و پرورش همواره افت تحصیلی و رکورد وجود داشته است و ضربه های جبران ناپذیری به کشور وارد شده است ولی به دلیل تدرییجی بودن و آشکار نبودن نتایج آن یا متوجه قضیه نیستیم و یا به عمد از کنارش می گذریم.

آمارها نشان می دهد که در برنامه 5 ساله اول (گلشن فومنی، 1375، ص 160) 517 میلیارد ریال هزینه دانش آموزانی شد که پایه های تحصیلی را تکرار کردند.

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش میزان افت تحصیلی را تنها در سال تحصیلی 81-80 در پایه ابتدائی 4% راهنمایی 12 %، دبیرستان 30 % (روزنامه همشهری، 21/1/81) و مردودی های سال تحصیلی 82-81 را در مقاطع ابتدائی، راهنمایی و اول متوسطه به ترتیب 194120، 431949 و 407342 نفر اعلام کرد. به عبارت دیگر آموزش و پرورش در سال یاد شده در ابتدائی 8/2 درصد، راهنمایی 1/9 دذرصد و اول دبیرستان 27 درصد، فقط بابت مردودی، افت داشته است. (روزنامه ایران، 27/1/83)

لازم است این پرسش مطرح شود که دانش آموزانی که پارسال در مدرسه ثبت نام کرده بودند امسال به چه سرنوشتی دچار شده اند؟ چند اتفاق امکان تحقق دارد: عده کثیری از آنها صرف آن ها صرف نظر از کیفیت تحصیلات، ارتقاء یافته اند، شماری مردود و همان پایه را تکرار می کنند و در نهایت عده ای به دلائل مختلف مدرسه را ترک کرده اند. کدام یک ار این ها افت تحصیلی تلقی می شود.

تعریف و مفهوم افت تحصیلی

اصطلاح افت یا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده است. اگر محصول نهایی این نهایی این نهاد، نیروی انسانی باشد، افت، آن قسمت از سرمایه و موا اولیه است که در تولید نیروی نیروی انسانی نتیجه مطلوب ر نداده است.

(گلشن فومنی، 1375، ص 159) افت تحصیلی موارد متعددی از قیبیل مردودی، ترک تحصیل، و غیره ر در بر می گیرد. در اینجا منظور کاهش عملکرد دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است، بطوری که اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزان فاصله ای وجود داشته باشد این فاصله نشان از افت تحصیلی دارد و بهترین شاخص آن مقایسه عملکرد قبلی و فعلی دانش آموز است.

مفهوم افت یا شکست تحصیلی بسیار گسترده تر و واقعی تر از اعداد و ارقامی است که اعلام می شود و آن عدم استفاده از ظرفیت نا محدود یادگیری و قوه ابتکار دانش آموزان است که با آن متولد می شوند و فقط در سال های اول عمر اجازه استفاده از آن ها داده می شود و سپس سیستم های آموزشی به فراخور سیاست ها، برنامه ها و خط مشی ها این توانایی ها را به شدت تضعیف می کنند.

  • بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان

چطور دانلود کنم؟