بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان آبادان

خصوصیات موضوع مربوط به سال 95 است در اینترنت موجود نیست تا حالا دفاع نشده و به صورت خام است فقط اسم خودتون و استاد راهنما رو بنویس و بده صحافی

دسته: علوم پزشکی

بازدید: 2 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 256 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 76

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان آبادان در سال 95-94

چکیده:

برنامه ریزی به عنوان اساسی ترین ابزار نیل به مباحث توسعه شهری مطرح است. از مباحث عمده توسعه شهری، بحث مدیریت پسماند، در جهت بهره وری مناسب و حفظ محیط زیست می باشد. تحقیق حاضر، این بحث را به صورت منطقه ای در استان خوزستان بامطالعه شهر آبادان موردمطالعه قرار داده است. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی- تحلیلی و ازنظر ماهیت کاربردی است. نتایج نشان داد که کل پسماند تولیدی این شهر حدود 170 تن در روز است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می یابد. در این تحقیق نحوه جمع آوری و حمل ونقل دفع زباله در سطح شهر آبادان در سال 1394-95 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهند که به طور متوسط در روز مقدار زباله تولیدی شهر آبادان 170 تن در روز می باشد و تولید سالیانه زباله در این شهر 61200 تن زباله است. به ازای هر نفر چیزی در حدود 830 گرم در روز می باشد که نسبت به متوسط کشور ایران (با معادل 600 تا 800 گرم در روز) تنها کمی بیشتر می باشد. متأسفانه در سیستم مدیریتی موجود مشکلات مختلفی ازجمله مدیریت سنتی، عدم آگاهی از فنّاوری های جدید، استفاده از نیروهای غیرمتخصص، فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضع جدید، عملکرد پائین و غیربهداشتی وسایل و روش های جمع آوری زباله وجود دارد که سبب تلنبار شدن زباله ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری های مرتبط و غیربهداشتی شدن فضای کلی شهر شده است. با توجه به نتایج حاصل لازم است باتدبیر روش های اصلاحی و نوین تغییرات اساسی در مدیریت مواد زائد شهر ایجاد گردد تا از افزایش اثرات زیست محیطی ناشی از موارد مذکور در آینده جلوگیری شود.

کلمات کلیدی: مدیریت پسماند، توسعه شهری، اثرات زیست محیطی، مواد زائد شهری، زباله تولیدی.

بسیار کامل همراه با فهرست مطالب فهرست جداول، نمودارها و تصاویر

بدون هیچ غلط املایی و غلط ویراستاری

رعایت نیم فاصله

فهرست مطالب:

چکیده … 1

فصل اول: کلیات تحقیق … 2

مقدمه … 3

مدیریت پسماند شهری … 4

1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری … 4

1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری … 6

1-1-1 تولید … 6

1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش … 6

1-1-3 جمع آوری … 7

1-1-4 حمل ونقل … 8

1-1-5 پردازش و بازیافت … 8

1-1-6 دفن نهائی … 8

1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان … 9

1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا … 9

1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا … 11

1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران … 13

1-4 انواع مواد زائد جامد شهری … 15

1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری … 18

1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن … 19

1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان … 19

1-7 شیوه های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری … 22

1-7-1 کاهش تولید مواد زائد … 23

1-7-2 استفاده مجدد … 23

1-7-3 بازچرخش … 24

1-7-4 بازیافت … 24

1-8 روش ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری … 24

1-8-1 پردازش در محل … 25

1-8-2 آسیاب کردن … 25

1-8-3 تفکیک و جداسازی … 25

1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) … 26

1-8-5 کمپوست خانگی … 26

1-8-6 سوزاندن … 26

1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ … 27

1-9 روش های تفکیک و بازیافت مواد … 30

1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی … 32

1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد … 33

1-10-2 تولید انرژی از زباله های شهری … 34

1-10-3 بازیافت مواد از زباله … 34

1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست … 35

1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله … 36

1-11 بیان مسئله … 36

1-12 اهداف تحقیق … 38

1-12-1 هدف اصلی طرح (General Objective) … 38

1-12-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) … 38

1-12-3 اهداف کاربردی طرح … 39

1-12-4 فرضیات یا سؤالات طرح … 39

1-13 پیشینه تحقیق … 39

فصل دوم روش کار … 42

2-1 منطقه مورد مطالعه … 43

2-2 روش کار … 43

فصل سوم یافته ها و نتایج … 45

3-1 مدیریت پسماند … 46

3-2 منابع تولید پسماند … 46

3-3 بررسی وضعیت فعلی روش های ذخیره سازی پسماند در شهرستان آبادان … 46

3-4 وضعیت فعلی روش های ذخیره سازی پسماندهای مسکونی … 47

3-5 بررسی وضعیت فعلی روش های جمع آوری و حمل ونقل پسماندها … 48

3-6 جمع آوری و حمل ونقل پسماندها در شهرستان آبادان … 49

3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه های موقت … 50

3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه های موقت به محل دفن … 50

فصل چهارم بحث و نتیجه گیری … 54

4-1 نتیجه گیری … 55

4-2 مقایسه آبادان با کلان شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها … 55

4-3 پیشنهادات … 58

فصل پنجم منابع … 60

 • پسماند رادیواکتیو
 • رشته بهداشت
 • مقاله بهداشت
 • بهداشت محیط
 • بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان آبادان
 • زباله
 • پسماندهای عفونی
 • مدیریت پسماند
 • مدیریت پسماند آبادان
 • مقاله
 • مدیریت پسماندهای بیمارستانی
 • مواد زائد شهری
 • پسماند
 • ایستگاه های موقت

چطور دانلود کنم؟