پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن) و دستور العمل های مقاوم سازی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن) و دستور العمل های مقاوم سازی

این فایل در قالب پی دی اف و 225 صفحه می باشد.

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن) و دستور العمل های مقاوم سازی

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده ا ست.

چکیده:

ارزیابی سریع سازه های موجود قبل از زلزله– که بصورت کیفی می باشد- مدت زمانی است جای ارزیابی دقیق و کمی را برای سازه های کم ارتفاع به جهت کوتاه بودن زمان بررسی سازه، گرفته است. لازم به ذکر است که این روش از نظر دقت با روش های کمی برابری نمی کند و فقط به جهت سرعت، این روش ها مورد توجه می باشد چرا که در مباحث بررسی آسیب پذیری علاوه بر دقت، سرعت نیز مهم می باشد. در این راستا موسسه JICA ژاپن، روشی را برای ارزیابی سازه های بتنی، فلزی و مصالح بنائی ارائه نموده است که در این بخش سازه های بتنی مورد بررسی قرار می گیرند. در این روش معیار اصلی تصمیم گیری، شاخص مقاومت طبقه (GIs) می باشد که برای هر طبقه نسبتی از ظرفیت به تقاضای همان طبقه می باشد. روابط ارائه شده برای تقاضای طبقه، برگرفته از استاندارد 2800 ایران بوده و ظرفیت هر طبقه بر اساس سطح مقطع ستون های آن طبقه محاسبه می گردد.

پروژه حاضر به بررسی سازه های بتنی چهار- شش و هشت طبقه با دو نوع طراحی (طراحی با بار ثقلی و طراحی با بار ثقلی و زلزله) می پردازد که هدف از این بررسی ها، مقایسه میان نتایج حاصل از روش ارزیابی سریع ژاپنی و نتایج تحلیل های دینامیکی و استاتیکی غیرخطی می باشد، بطوریکه بتوان از نتایج حاصله حدود استفاده از این روش ارزیابی سریع را تعیین نموده و در صورت امکان روش اصلاح گردد. در این میان با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی که با تعیین تغییر مکان هدف برای بام سازه ها بر اساس دستور العمل بهسازی حاصل می شود، به ارزیابی سازه ها پرداخته خواهد شد. علاوه بر این روش، بر پایه دستورالعمل بهسازی، تحت هفت رکورد زلزله سازه ها با تحلیل دینامیکی غیر خطی نیز بررسی می گردند. نتایج دو تحلیل انجام شده، اعم از Drift حداکثر طبقات و حداکثر چرخش پلاستیک مفاصل تیرها و ستون ها با ارائه نمودارهایی، با یکدیگر مقایسه خواهند شد و علل اختلاف های احتمالی در این دو روش بررسی می گردند. با استفاده از دو روش تحلیلی ذکر شده، می توان ظرفیت و تقاضاهای متفاوتی را برای سازه ها در سطوح مختلف زلزله بدست آورد که این مقادیر به محاسبه شاخص های متفاوت جدیدی از سازه، منجر می گردد. با محاسبه شاخص های جدید، می توان آنها را با شاخص روش ژاپنی مقایسه نموده و در نتیجه تشابه و تفاوت های مقادیر این روش ها را با یکدیگر بررسی نمود. که این مقایسه ها را می توان با مبنا قرار دادن روش دینامیکی غیر خطی به علت دقیق و کامل بودن این روش به نسبت روش های دیگر، دنبال نمود. با این نتایج حاصله می توان ضریب اصلاحی برای تمام روش ها بر اساس روش ژاپنی ارائه نمود که مقادیر حداکثر این ضرایب می تواند قابل توجه باشد. در پایان روشی بر پایه تحلیل دینامیکی غیرخطی بر اساس نتایج حاصله، جهت محاسبه شاخص خسارت ارائه نمود. از مهم ترین نتایج حاصله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

افزایش تغییرمکان هدف سازه با افزایش ارتفاع سازه (از چهار طبقه به هشت طبقه) به علت افزایش زمان تناوب- کمتر بودن مقاومت و شکل پذیری سازه طراحی شده با بار ثقلی در تمام سطوح زلزله به نسبت سازه E&G – هم پایه بودن تغییرات مقادیر Drift حداکثر و چرخش مفاصل پلاستیک حاصل از تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی در تیرها که با در نظر گرفتن این دو پارامتر به عنوان یک نوع آسیب پذیری، هر طبقه ای که دارای حداکثر Drift و چرخش پلاستیک مفاصل تیرها باشد، آسیب پذیرترین طبقه می باشد که در این طبقه باید شاخص مقاومت حاصله حداقل گردد.

چطور دانلود کنم؟