گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکزتلفن (2)

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکزتلفن 23 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

موسسه آموزش عالی خیام

گزارش کارآموزی

سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء

ارائه شده به استاد

آقای مهندس جعفری

توسط

مجتبی علی نژاد

شماره دانشجویی: 83545130

تابستان 85

فهرست مطالب

مقدمه… 4

طرح بندی مرکز… 5

اطاق MDF… 5

سالن PCM… 5

سالن تغذیه… 5

اطاق کابل… 5

سالن سوئیچ… 6

کلیات سیستم سوئیچ… 6

سالن تجهیزات… 6

سیستم BAM… 8

پردازش مکالمه… 8

تجهیزات سالن… 8

جایگاه کاری… 9

اطلاعات… 9

مشترکین معمولی… 9

مشترکین تلفن همگانی… 10

سرویس ویژه… 10

خط… 10

ترانک… 10

انواع ترانک… 10

کاربرد ترانک… 10

سیگنالینگ… 11

کارهای روزانه ثابت… 11

تعویض پکیج… 11

تغییر log سیستم… 11

ارسال کنتورهای همگانی و خدماتی… 11

تکمیل و تنظیم دفاتر گزارش… 12

کارهای روزانه احتمالی… 12

مواردی که طی نامه از مراجع بالاتر ارسال می گردد… 12

مواردی که از طریق طرح جامع ارسال می گردد… 13

کارهای ماهیانه… 15

کارهای دو ماهه… 15

ASR & PBX… 17

ترافیک سنجی… 17

چطور دانلود کنم؟