مقاله برنامه نویسی و زبانهای برنامه نویسی

مقاله برنامه نویسی و زبانهای برنامه نویسی

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

1.3.5 ـ پاسکال: در این بخش یک ارزیابی از ویژگیهای پاسکال برای برنامه نویسی بزرگ ارائه می کنیم. به همین دلیل نسخه اصلی زبان را دراینجا در نظر می گیریم. اکثر بی مناسبتی های بحث شده در اینجا توسط تأکیدات انجام شده توسط اجراهای مدرن تصحیح شده اند. روالها و توابع برای تجزیه یک برنامه به مدول ها می باشد که می توانند برای اجرای آبسترهای روالی استفاده گردند بنابراین زبان صرفاً برنامه نویسی روالی را پشتیبانی می کند. بعضی نسخه های بعدی زبان باعث اصلاح نسخه اصلی پاسکال با افزودن ویژگی های برنامه نویسی شئ گرا و مدول گرا شده اند. یک برنامه پاسکال دارای ساختار شکل S. 6 است. یک برنامه شامل عملیات و عبارت ها می باشد. عملیات توسط زبان فراهم می شوند یا بصورت تابع و روال مطرح می گردند. یک روال یا تابع حاوی بیان ثوابت، انواع، متغیرها و سایر روال ها وتوابع است سازمان یک برنامه پاسکال یک ساختار درختی از مدول ها است. ساختار درختی لانه ای کردن مدول هایی سطح پایین تر را نشان می دهد. لانه ای کردن برای کنترل دورنمایی اسامی بیان شده در داخل مدول ها مطابق با قانون اتصال استاتیک مطرح شده در بخش 4.7.2، استفاده می شود.

شکل ص 17

برای دسترسی به ساختار برنامه های پاسکال، مثال زیر را در نظر بگیرید.

فرض کنید که طرح مدولار از بالا به پایین یک مدول A دو مدول را تعریف کند، C , B. و آبستره های روالی کمکی را فراهم نماید. مدول B دو آبستر کش روالی خصوص را فرا می خواند که توسط مدول E , D فراهم می شوند. مدول C یک آبستراکشن روالی خصوص را فرا می خواند که توسط مدول F فراهم می شود.

شکل S. 7 یک ساختار لانه بندی را برای یک برنامه ای نشان می دهد که شرایط های طرح را ارضاء می نماید.

شکل ص 18

یک مسئله اساسی با جواب شکل 7.5 آن است که ساختار محدودیت ها را بر موارد یافت شده در طراحی تحمیل نمی کند. در واقع، ساختار امکان فراخوانی های متعدد دیگر را فراهم می سازد. مثلاً می تواند A,B,C را فرابخواند. C میتواند A,B را فرابخواند و غیره از طرف دیگر، ساختار 7.5 بعضی شرائط را تحمیل می کند که ممکن است نامطلوب باشند. بعنوان مثال، اگر ما کشف کنیم که مدول F به آبستراکشن روالی فراهم شده توسط مدول E احتیاج دارد، ساختار فعلی دیگر کافی نمی باشد. شکل 8.5 یک آرایش مجدد ساختار برنامه را نشان می دهد که با این نیاز جدید سازگار است. مسئله با این سازمان جدید آن است که ساختار دیگر تفکیک سلسله مرتبه ای آبستراکشنی را نمایش نمی دهد. مدول E یک آبستراکشن کمکی است که توسط A بکار می رود، اگر چه تنها دلیل برای تعویض آن در آن سطح در درخت آن است که هر دو مدول B, F لازم است به آن مراجعه کنند. مسائل مشابهی برای متغیر ها، ثابت ها، و انواع رخ می دهند. ساختار درخت دسترسی به متغیر های بیان شده را در محول های محصور کننده فراهم می کند. بعلاوه، اگر هر مدول N,M لازم باشد که یک متغیر را به اشتراک بگذارد، این متغیر ممکن است در مدولی بیان شود که از لحاظ

چطور دانلود کنم؟