جنگ جهانی دوم (14)

جنگ جهانی دوم 17 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

آغاز نبرد

مردم جهان در قرن بیستم شاهد دو جنگ بزرگ بوده اند. این دو جنگ از نظر وسعت و شدت و شماره جنگجویان در تاریخ بینظر است. در طول این دو جنگ جهانی، دهها میلیون انسان کشته و زخمی و ناپدید شدند یا از قحطی و گرسنگی و بیماری جان دادند. شهرها و روستا ویران شدند وشط مواج و با عظمت تمدن در گرداب مخوف جنگ فرو رفت. ولی با این دو جنگ چهره جهان نیز تغییر یافت، دنیای قدیم از میان رفت و دنیای جدید سر بر افراشت.

در سال 1815، ناپلئون امپراتور فرانسه، در نبرد واترلو، که در آن تقریباً تمام کشورهای بزرگ اروپا شرکت داشتند، شکست خورد. به دنبال نبرد واترلو در اروپا به مدت یکصد سال جنگی بزرگ و همه گیر رخ نداد. تنها در سال 1870 جنگ کوتاهی میان آلمان و فرانسه در گرفت که در آن ارتش فرانسه به سرعت درهم شکست. در این جنگ کشورهای دیگر اروپا دخالتی نکردند و صلح به زودی برقرار شد و آرامش همه جا را گرفت. ولی این آرامش، آرامش پیش از توفان بود، توفان مهیب جنگ اول جهانی که در ماه اوت 1914 آغاز شد و چهار سال و نیم ادامه یافت و در آن 26 کشور بزرگ و کوچک جهان (از جمله کشور بیطرف ایران) درگیر مبارزه شدند.

کشور آلمان که قرنها به صورت ایالتهای کوچک و مستقل اداره می شد، در سال 1871 به رهبری بیسمارک، صدراعظم پروس، متحد شد و بزودی در زمینه علوم و آموزش و صنایع به پیشرفتهای عظیم دست یافت.

تقسیم کشورها

در آن زمان کشورهای بزرگ اروپایی تقریباً همه کشورهای جهان را میان خود تقسیم کرده بودند. تنها انگلیس بیش از یک چهارم جهان را بصورت مستعمره و نیمه مستعمره در اختیار داشت. در این میان تنها آلمان بود که تقریباً هیچ مستعمره و در نتیجه بازار فروشی برای کالاهای خود نداشت. آلمان در این میان احساس می کرد که به او ستم شده است و نیاز به مستعمره دارد.

انگلیس و فرانسه با این کار مخالف بودند و هرگز حاضر نمی شدند که از بخشی از مستعمره های خود دست بکشند و رقابتهایی از این دست، که در واقع همان توسعه طلبی استعماری است، کشورهای اروپا را کم کم در مقابل هم قرارداد و سرانجام به جنگشان کشاند. بیسمارک از این رو با امپراتوری اتریش ـ مجارستان پیمان نظامی بست و چندی بعد ایتالیا نیز به این پیمان پیوست.

پیمان آلمان و اتریش سبب نگرانی شدید فرانسه و روسیه شد. فرانسویان دست یاری به سوی تزار روسیه دراز کردند. روسیه نیز از اتریش و آلمان هراسان بود. بدین گونه، در سال 1894 اروپا به دو گروه متخاصم تقسیم شد که در یکسو آلمان و اتریش و ایتالیا، و در سوی دیگر فرانسه و روسیه قرارداشتند. وضع موجود مطابق دلخواه انگلیس بود، چرا که این کشور با مستعمره های وسیع و نیروی دریایی عظیمش بازار جهان را در اختیار داشت و از هرگونه تغییر در سیاست جهانی پرهیز می کرد.

نیروی دریایی آلمان کم کم قدرت گرفت و مایه نگرانی انگلیس شد. انگلیس به ناچار از انزوای سیاسیش بیرون خزید و با روسیه و فرانسه بر ضد آلمان پیمان نظامی بست. در یکسو انگلیس و فرانسه و روسیه قرار داشتند و در سوی دیگر آلمان و اتریش. وضع ایتالیا مبهم بود و سرانجام نیز پس از شش ماه از آغاز جنگ به انگلیس و فرانسه پیوست. عامل اصلی جنگ سودجویی کشورهای صنعتی و رقابت قدرتهای استعمارگر با یکدیگر بود.

شبه جزیره بالکان، در جنوب شرقی اروپا، قرنها جزء امپراتوری عثمانی بود.

در 28 ژوئن 1914 فرانتس فردیناند ولیعهد اتریش، برای یک دیدار رسمی عازم سارایه وو، پایتخت بوسنی، شد و در آنجا به دست یکی از جوانان انقلابی بوسنی، که وابسته به انجمن اتحاد یا مرگ بود، کشته شد. اتریش که به هرحال در صدد بود استقلال صربستان را از میان بردارد، از این بهانه استفاده کرد و در 28 ژوئیه 1914 (یک ماه پس از کشته شدن ولیعهد) به صربستان اعلان جنگ داد. از سوی دیگر روسیه، که خود را پدر خوانده صربستان می دانست (هر دو از نژاد اسلاو بودند) بسیج عمومی اعلان کرد و لشکریانش را در مرز آلمان متمرکز ساخت. دو روز بعد، در اول ماه اوت 1914، آلمان به روسیه اعلان جنگ داد و چون مطمئن بود که فرانسه نیز وارد کارزار خواهد شد، در سوم اوت به فرانسه نیز اعلان جنگ داد. لشکریان آلمان و فرانسه برای نبرد می بایست از خاک بلژیک بگذرند. انگلیس، که به دنبال بهانه می گشت، به عنوان دفاع از حقوق یک کشور کوچک در روز 4 اوت به آلمان اعلان جنگ داد و بدین ترتیب جنگ جهانی اول آغاز شد.

جبهه غرب

هزارها انسان بر خاک می افتند.

به سوی مارن

طرح حمله برق آسا به فرانسه را ده سال پیش از شروع جنگ، ژنرال اشلیفن، رئیس کل ستاد ارتش آلمان کشیده بود. فرانسویان تقریباً تمام سربازان خود را در مرز آلمان متمرکز کرده بودند و در مرز بلژیک هیچ خط دفاعی مستحکمی نداشتند.

آلمان با 000/200/1 سرباز به خاک بلژیک حمله ور شد. نخستین هدف شهر لی یژ بود، که اینک به صورت دژی مستحکم درآمده بود و دور تا دور آن را خندقهایی به عمق 10 متر فراگرفته بود. توپخانه آلمان شهر را زیر آتش شدید گرفت و پیاده نظام با پشتیبانی آتش توپخانه به قسمت جنوب شهر رخنه کرد و لی یژ پس از 12 روز مقاومت سر سختانه تسلیم شد. ارتش آلمان بروکسل، پایتخت بلژیک را نیز تصرف کرد و در برابر ارتش فرانسه و انگلستان که وارد خاک بلژیک شده بودند، قرارگرفت. نبردی شدید میان ارتش سه کشور در گرفت.

آلمانیها به سرعت به طرف جنوب، به سوی رود مارن و پاریس پیش می رفتند. پایتخت فرانسه در آستانه سقوط بود ولی تغییری که فرمانده جدید ستاد ارتش آلمان در نقشه اشلیفن داد سبب شکست آلمان شد. اشلیفن به جای آنکه از پشت سر به پاریس حمله ور شود، راه را کوتاهتر کرد و از سوی شرق به پاریس حمله آورد. در این جبهه ژنرال ژوفر، فرمانده ارتش فرانسه، آماده مقابله بود. نیروهای فرانسوی به جبهه راست ارتش آلمان که تا کنار پاریس رسیده بود، حمله ور شدند و آنان را به عقب راندند.

چطور دانلود کنم؟