وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه

وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات133

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

بخش اول:

فصل اول: کلیات بخش

الف: توضیح واژه های کلیدی

فصل دوم:

معرفی نهج البلاغه فیض الاسلام

بخش دوم:

فصل اول: اساسی ترین اهداف و وظایف حکومت اسلامی

فصل دوم: صفات و مشخصات و الیان

فصل سوم: وظایف کلی و الیان در برابر مردم

– خطوط اصلی وظایف

– خواص و مشخصات و وظایف دالی در ارتباط درآن

– وظایف والیان درقبال عیوب مردم

فصل چهارم: وزرا و مشاوران حکومت

فصل پنجم: حقوق ملت

– اصول کلی

– شناخت طبقات جامعه

– اهداف و مأموریت های ارتش اسلامی

چطور دانلود کنم؟