پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی

دسته بندی: پاورپوینت

عنوان: ارزش افزوده اقتصادی

تعداد اسلاید: 40

مفهوم ارزش افزوده اقتصادی (EVA):

ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه گیری عملکردی است که راه های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه های سرمایه ای است.

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که یک معیار عملکرد ساده تلقی می شود و تصویر واقعی از ایجاد ثروت برای سهامداران ارائه کرده و در اتخاذ تصیمات سرمایه گذاری و شناسائی فرصت هائی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه مدت همانند منابع بلندمدت به مدیران کمک می کند.

  • پاورپوینت
  • پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی

چطور دانلود کنم؟