تحقیق بررسی بهینه سازی شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

تحقیق درباره بررسی بهینه سازی شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 12 صفحه

چکیده

در این مقاله روشی برای طراحی بهینه شبکه توزیع بر مبنای الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. اکثر روشهای ارائه شده در گذشته بیشتر بر جایابی مکان پستها و فیدرها و تعیین ظرفیت آنها تأکید داشته در حالی که در طراحی عملی در نظر گرفتن مسیرهای متعدد به لحاظ وجود محدودیتهای فیزیکی بسیار، امکان پذیر نمی باشد. در این مقاله با هدف کاربردی بودن روش ارائه شده جهت طراحی عملی از الگوریتم ژنتیک برای تعیین نوع هادیها و پارامترهایی نظیر نوع تیرهای میانی، طول اسپان و ضریب اطمینان استفاده شده است. این مقاله محاسبات مکانیکی شبکه توزیع که در روشهای گذشته کمتر به آن توجه شده است را برای دستیابی به بهینه ترین طراحی، در الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار داده است.

در انتها این روش برای یک شبکه نمونه اجرا شده و نتایج ارائه گردیده است.

مقدمه

طراحی شبکه های توزیع بشدت وابسته به استراتژیهای ابتکاری-استدلالی و قوانین سرانگشتی بدست آمده از تجربیات فراوان در حل مسائل گذشته است. برای اطمینان از پوشش داده شدن کامل تقاضای روبه رشد برای انرژی الکتریکی به صورت موجه از نظر تکنیکی و اقتصادی ضروری است که فعالیت طراحی دقیق و توانمندی صورت پذیرد. اگرچه تاکنون کارهای قابل ملاحظه ای بر روی کاربرد روشهای سیتماتیک برای طراحی سیستم تولید و انتقال صورت گرفته است ولی کاربرد روشهای دقیق برای سیستم توزیع تقریبا به فراموشی سپرده شده است.

فرایند طراحی شبکه های توزیع، جستجو در فضای طرح های مختلفی است که محدودیتهای فنی آنرا تعریف می کنند و تعداد راه حلهای آن بسیار زیاد است. رفتار غیر خطی تابع هزینه مساله را بیشتر پیچیده می کند، مشکل بعدی در طراحی خودکار شبکه های توزیع اطاعات است. که این اطلاعات ممکن است در دسترس نباشد یا هزینه­ی جمع اوری زیادی داشته باشد یا اطلاعات مذکور به اندازه­ی کافی دقیق نباشد.

چطور دانلود کنم؟