دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. گندم از عمده ترین محصولات کشاورزی ایران و تامین کننده بیشترین نیاز غذایی کشور می باشد، همچنین روزانه حدود 47 درصد از کالری مصرفی سرانه کشور را تامین می نماید. تولید کل غلات جهان 8/1 میلیارد تن است که بیشترین میزان آن (حدود 500 تا 600 میلیون تن) به گندم اختصاص دار

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: WORD

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 1,301 کیلوبایت

آفات مهم گندم وکنترل آنها

فهرست مطالب

مقدمه 3

آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها 4

سن های زیان آور گندم 5

راست بالان زیان آور گندم 17

جوربالان زیان آور گندم20

بال ریشک داران زیان آور گندم24

سخت بالپوشان زیان آور گندم 26

بال پولک داران زیان آور گندم31

دو بالان زیان آور گندم33

بال غشائیان زیان آور گندم 35

کنه های زیان آور گندم36

مدیریت تلفیقی آفات گندم37

منابع و ماخذ38

مقدمه

گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. گندم از عمده ترین محصولات کشاورزی ایران و تامین کننده بیشترین نیاز غذایی کشور می باشد، همچنین روزانه حدود 47 درصد از کالری مصرفی سرانه کشور را تامین می نماید. تولید کل غلات جهان 8/1 میلیارد تن است که بیشترین میزان آن (حدود 500 تا 600 میلیون تن) به گندم اختصاص دارد و از نظر سطح زیر کشت و تولید سالانه نیز گندم در درجه اول اهمیت قرار دارد. سطح زیرکشت گندم در کشور ما با وجود برخی نوسانات طی سال های 81-1370 تقریبا ثابت بوده و از 6 میلیون و 193 هزار هکتار در سال 1370 به 6 میلیون و 241 هزار هکتار در سال 1381 رسیده است. اگر چه در برخی سال ها به علت وقوع خشکسالی کاهش زیادی در سطح زیر کشت گندم مشاهده شد (به طوری که در سال 1378 این سطح تا 4 میلیون و 739 هزار هکتار کاهش یافت)، اما طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی: از حدود 13 میلیون و 50 هزار هکتار اراضی زراعی حدود 9 میلیون و 510 هزار هکتار معادل 91/72 درصد در سال زراعی 84-83 به غلات اختصاص داشته است (که از این مقدار 57/43 درصد آن آبیاری شده و 43/56 درصد بقیه به صورت دیم بوده است) و 06/73 درصد از کل، سهم گندم به شمار می رود. شایان ذکر است که عملکرد گندم آبی کشور 3786 و دیم 1004 کیلوگرم در هکتار بوده است.

مهم ترین عوامل تآثیرگذار در کاهش عملکرد گندم کشور به شرح زیر می باشند:

پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی کشاورزان

نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی (بذر، کود، سم و …)

بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید

محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق کشور

خسارت آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح کنترل آنها

عدم مصرف صحیح و بهینه کودهای شیمیایی و یا کمبود و عدم توزیع به موقع آنها

کاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات کشاورزی

عدم توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری

کمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزی

کمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات کشاورزی

نارسایی سیاست ها و برنامه های کشور برای تولید محصولات کشاورزی…

  • سخت بالپوشان زیان آور گندم
  • بال پولک داران زیان آور گندم
  • دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها
  • آفات مهم گندم وکنترل آنها
  • جوربالان زیان آور گندم
  • بال ریشک داران زیان آور گندم
  • سن های زیان آور گندم
  • دو بالان زیان آ
  • راست بالان زیان آور گندم

چطور دانلود کنم؟