گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی،

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی، ..

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی،

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 143

چکیده

کلمه لیزر از حروف اول عبارت

Light Amplification by Sitmulated Emission of Radiation

تشکیل شده است. امروزه علم استفاده از لیزرهای کم توان بسیار گسترده شده و به نام لیزر درمانی یا Low Level Laser Therapy (LLLT) شناخته می شود.

تاثیر لیزرهای کم توان، گرمایی و تخریبی نبوده، بلکه به صورت فتوشیمیایی است. فوتون وارد بافت شده، در میتوکندری ها و غشای سلولی جذب شده، انرژی نوراتی به انرژی شیمیایی (به صورت ATP) تبدیل شده و ATP منجر به تحریک و پرولیفراسیون سلولی می شود. نفوذ پذیری غشای سلولی تغییر می کند و منجر به تغییرات فیزیولوژیک می شود. این تغییرات ماکروفاژها، فیبروبلاست ها، سلول های اندوتلیال، ماست سل ها، برادی کینین و سرعت هدایت عصبی را تحت تاثیر قرار می دهند. در واقع لیزرهای کم توان اثر تنظیمی بر روی فعل و انفعالات حیاتی (Biomodulatory Effect) دارند (به همین علت لیزر سرد نیز نامیده می شوند.) با مطالعات و تحقیقاتی که در سراسر دنیا بر روی لیزر تراپی انجام می شود کاربردهای درمانی این روش طیف وسیعی از ترمیم بافت و التیام زخم تا کاهش درد را در بر می گیرد. این امر بیانگر اهمیت طول موج، دوز درمانی و فرکانس های انتخاب شده است.

طول موج های قرمز (700-600 نانومتر) و مادون قرمز (700 نانومتر به بالا) نورهای اصلی در لیزر تراپی هستند. عمق نفوذ اشعه لیزر به بافت برای تحریک فیزیولوژیک سلول ها و بافت، به طور موج اشعه بستگی دارد. تنها 5 درصد شدت نور قرمز، قابلیت نفوذ به بافت زیر جلدی داشته و بیشترآن در سطح جذب می شوند. بنابراین از نور قرمز بیشتر در سطح (مانند بیماری های پوستی و نظیر آن) استفاده می شود. امنا در مورد لیزرهای مادون قرمز 20 درصد شدت اشعه به بافت زیر جلدی می رسد و در نتیجه در درمان مفاصل، عضلات، کاهش درد و… کاربرد دارد.

کاربردهای لیزر درمانی

اشعه لیزر پس از تابش و رسیدن به سطح داخل سلول دارای اثراتی است. از جمله تنظیم و متعادل ساختن:

 • متابولیسم سلولی
 • تولید کلاژن
 • حرکت و دگرانولاسیون ماست سل ها
 • حرکت و فعالیت ماکروفاژها
 • ساخت فیبروبلاست ها (از جمله باز جذب فیبرین)
 • پروتئین سازی
 • تولید ADP-ATP
 • تغییر نفوذ پذیری و پتانسیل غشای سلولی و تحریک پمپ سدیم / پتاسیم و در نهایت برداشت بیشتر کلسیم
 • وازودیلاتاسیون (خون غنی از اکسیژن)
 • آنژیوژنز (بهبود تغذیه بافتی)
 • پاسخ های سیستمیک
 • افزایش سیر کولاسیون اکسیژن و بهبود مصرف گلوکز
 • ساخت DNA (از طریق تحریک فیتوهماگلوتینین)
 • تحریک فاگوسیتوز
 • تغییر سطوح مدیاتورها (هیستامین و پروستاگلاندین ها) یا اندروفین ها
 • آزاد سازی اندروفین ها
 • افزایش متابولیسم سراتونین (در کاهش درد)
 • سرکوب فعالیت نوسی سپتورها (Nociceptor)
 • با توجه به اثراتی که در بالا اشاره شد می توان به برخی از کاربردهای لیزر کم توان در درمان بیماری های مختلف اشاره کرد:
 • التیام زخم (از جمله زخم های فشاری و یا عفونی)
 • ترمیم آسیب های بافت نرم (هماتوم، ضرب دیدگی ها، درد و…)
 • بیما ری های پوستی (سوختگی، خراشیدگی، اگزما، آکنه، هرپس و…)
 • کاهش درد (حاد و مزمن) و اثرات ضد التهابی
 • بیماری های روماتولوژیک یا فیزیوتراپی (تاندونیت، بورسیت، کپسولیت، آرتریت و..)
 • تحریک نقاط طب سوزنی با استفاده از اشعه لیزر به جای سوزن
 • افزایش قدرت کشش بافت آسیب دیده پس از ترمیم (TensileStrength)
  • متعادل ساختن کلاژن و کاهش اندازه اسکار به دنبال بریدگی، سوختگی و یا جراحی.
  • تحریک و تقویت سیستم ایمنی بدن
  • کمک به مقابله با عفونت
  • بهبود فونکسیون عصب (ترمیم تدریجی اعصاب آسیب دیده یا حتی قطع شده)

چطور دانلود کنم؟