توسعه اینورترهای متصل به شبکه برای ریز شبکه

توسعه اینورترهای متصل به شبکه برای ریز شبکه

توسعه اینورترهای متصل به شبکه برای ریز شبکه

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: dox

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 1,794 کیلوبایت

عنوان انگلیسی مقاله:

Development of Grid-Connected Inverters

for Micro-Grid

عنوان فارسی مقاله:

توسعه اینورترهای متصل به شبکه برای ریز شبکه

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد: 20

Abstract

As an important part of the smart grid, the micro-grid

contains distributed energy sources, loads, and control devices.

An energy storage system and a doubly fed induction generator

based wind turbine associated with an ultracapacitor are the

main micro grid sources in this paper. Both the energy storage

system and the dual-fed induction generator systems are

connected to the micro-grid via grid-connected inverters and an

LCL filter. Decoupled q-d control strategies for different

operating conditions of the systems are demonstrated in this

paper. Matlab/Simulink is employed to investigate the

performance of these energy sources and inverters.

شبکه هوشمند بعنوان بخش مهمی از ریز شبکه شامل منابع انرژی پراکنده، بارها و تجهیزات کنترل هستند. یک سیستم ذخیره انرژی و یک توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه که به یک ابر خازن متصل شده است، بعنوان منابع اصلی ریز شبکه در این مقاله هستند. سیستم ذخیره انرژی و سیستم های ژنراتور القایی دو سو تغذیه به ریز شبکه از طریق اینورترهای متصل به شبکه و یک فیلتر LCL، متصل می شوند. در این مقاله استراتژی های کنترلی دی کوپله d-q برای شرایط کاری گوناگون سیستم، توسعه داده می شود. شبیه سازی مطلب برای بررسی عملکرد این منابع انرژی و اینورترها بکار می رود.

  • ریز شبکه
  • سیستم ذخیره انرژی
  • اینورتر
  • منابع انرژی پراکنده
  • ژنراتور القایی دو سو تغذیه

چطور دانلود کنم؟