کد یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم

دسته: برنامه نویسی

فرمت فایل: zip

حجم فایل: 1 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 3

هدف از این برنامه که یک مثال از مسئله MOO و به زبان متلب نوشته شده است

یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم است.

مقادیر اولیه درنظر گرفته شده به صورت زیر است:

دو تابع مرزی:

f1 (X) = 2*x1 + 3*x2

f2 (X) = 2/x1 + 1/x2

دامنه مقادیر:

x1<20 & x1>10

x2<30 & x2>20

تنظیمات اولیه:

iterations = 500;

population_size = 500;

mutation_rate = 0.02;

crossover_rate = 0.3;

population = zeros (population_size,3) ;

  • حل یک مثال ساده با الگوریتم ژنتیک
  • یافتن بزرگترین نقطه
  • یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم
  • matlab code
  • مسئله MOO
  • الگوریتم MOO
  • الگوریتم ژنتیک

چطور دانلود کنم؟