دانلود پاورپوینت بررسی مسائل لرزه ای سدهای بتنی و خاکی بر اساس مشاهدات

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل لرزه ای سدهای بتنی و خاکی بر اساس مشاهدات

سد پایه دار Hsinfengkiang (زلزله 1962) سد وزنی Koyna (زلزله 1967 هند) سد قوسی Pacoima (زلزله 1971 و 1994 کالیفرنیا) سد قوسی Rapel (زلزله 1985 شیلی) و سد پایه دار سفید رود (زلزله 1990 ایران) بلند ترین سد های بتنی هستند که در معرض تکان خیلی شدید زمین قرار گرفتند

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 7,810 کیلوبایت

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل لرزه ای سدهای بتنی و خاکی بر اساس مشاهدات

فهرست مطالب

تمامی مطالب و تصاویر بصورت عکس و غیر قابل تغییر می باشد

چکیده

مقدمه

طراحی لرزه ای

اطلاعات اصلی برای طراحی مقاوم لرزه ای

مرور تأثیرات زلزله های قوی بر روی سدهای خاکی

دیگر زلزله های مستند که سبب بروز خساراتی در سدهای خاکی شدند

مرور اثرات زلزله های قوی بر روی سدهای بتنی

نتایج

مراجع

سد پایه دار Hsinfengkiang (زلزله 1962) سد وزنی Koyna (زلزله 1967 هند) سد قوسی Pacoima (زلزله 1971 و 1994 کالیفرنیا) سد قوسی Rapel (زلزله 1985 شیلی) و سد پایه دار سفید رود (زلزله 1990 ایران) بلند ترین سد های بتنی هستند که در معرض تکان خیلی شدید زمین قرار گرفتند و با وجود تحمل خسارات بسیار، هیچکدام از آنها خراب نشدند. تعمیرات اساسی و کار مقاوم سازی روی سدهای Hsin fengkiang, Koyna و سفید رود انجام شد و همه سدها در حا ل کاربری م یباشند. این سدها مانند بیشتر سدهای موجود با استفاده از معیار لرزه ای یا روشهای تحلیل لرزه ای که امروزه دیگر متداول نیستند، در برابر زلزله طراحیشده اند و همه آنها تکانهایی را تجربه نمودند که خیلی بیشتر از حدی بود که زمان ساخت آنها انتظار می رفت. درطول سه دهه اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای بمنظور درک عملکرد زلزله بر روی سدهای بتنی و خاکی صورتگرفته است. این پیشرفتها اساسا بدلیل توسعه برنامه های کامپیوتری مورد استفاده در تحلیل دینامیکی سدها میباشد. البته پیش بینی رفتار دقیق سدها در طول تکانهای خیلی شدید زمین، بدلیل دشواری مدلسازی رفتار غیرالاستیک سدها، اطلاعات نا کافی درباره تغییر فضایی حرکت زمین و دیگر عوامل غیر ممکن می باشد. در این مقاله درسهایی که از این زلزله ها و الزامات آنها برای طراحی لرزه ای سدهای بزرگ بتنی و خاکی کسبشده است، بحث خواهد شد.

  • انواع باغ صخره ای
  • دانلود پاورپوینت باغ صخره ای و فضای سبز
  • باغ صخره ای و فضای سبز
  • دانلود پاورپویت باغ صخره ای و فضای سبز
  • پاورپوینت باغ صخره ای و فضای سبز
  • ppt
  • باغهای صخره ای و آلپی

چطور دانلود کنم؟