ترجمه مقاله عملکردDFIGدر زمان اتصال به شبکه در شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه

عملکردDFIGدر زمان اتصال به شبکه در شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه خلاصه ژنراتورهای القایی دو تغذیه DFIG هنوز سهم عمده ای از بازار برق امروزه را تامین می کنند این تامین کردن در هزینه عملکرد سرعت متغیر سودمند است ومیتواند کنترل کند توان اکتیو و راکتیو را به صورت جداگانه اهرم حفاظت بارها اتخاذ می شود برای حفاظت از مبدل منبع ولتاژ VSCسمت روتور به شکل

دسته: برق

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 1810 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

عملکرد DFIG در زمان اتصال به شبکه در شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه

خلاصه:

ژنراتورهای القایی دو تغذیه DFIG هنوز سهم عمده ای از بازار برق امروزه را تامین می کنند. این تامین کردن در هزینه عملکرد سرعت متغیر سودمند است ومیتواند کنترل کند توان اکتیو و راکتیو را به صورت جداگانه. اهرم حفاظت بارها اتخاذ می شود برای حفاظت از مبدل منبع ولتاژ VSC سمت روتور به شکل جریان گذرای بیش از اندازه در زمان افت ولتاژ شبکه.

اما تحت شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه , جریان گذرای بیش از اندازه مشکل جدی نیست اما تپش گشتاور الکتریکی و موج ولتاژ CD در VSC های پشت به پشت مشکل جدی است. این مقاله نشان میدهد مدل دینامیکی در متلب / سیمولینک که تایید میکند این را از طریق ازمایش , بررسی های انجام شده رفتار DFIG در طی شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه است و پیشنهاد کنترل جدید در جدا کردن توالی مثبت ومنفی. روشهای برای جدا کردن اجزاء توالی مثبت ومنفی در زمان ایده ال وجود دارد که نشان داده شده , که پاسخ این روشها در افت ولتاژ نامتقارن مقایسه می شوند. نتیجه شبیه سازی ثابت میکند که جدا کردن توالی مثبت ومنفی در کنترل کننده , تپش گشتاور و ولتاژ DC موج دار شده به طور موثر محدود می شود.

IEEE TRANSACTIONS

  • ترجمه مقاله عملکردDFIGدر زمان اتصال به شبکه در شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه
  • خلاصه
  • عملکردDFIGدر زمان اتصال به شبکه در شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه

چطور دانلود کنم؟