تحقیق اماده مدیریت شایستگی

تحقیق اماده مدیریت شایستگی

تحقیق اماده مدیریت شایستگی پروژه

دسته بندی: جزوات» فنی و مهندسی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 460 کیلوبایت

ین فایل ترجمه یک مقاله ازیک مجله معتبر درزمینه مدیریت محدوده پروژه براساس اصولACTIVE می باشد نام مقاله عبارتست از

زمینه و هم خوانی یکپارچگی اصول ACTIVE با چاچوب شایستگی مدیریت پروژه

اصل انگلیسی مقاله هم دراین فایل میباشد

ترجمه بصورت WORDبوده ویک فایل پاور پوینت نیز از این ترجمه ساخته شده است

شایستگی مدیریت پروژه بعنوان یک منبع حیاتی مزیت رقابتی و کلید موفقیت در تحویل پروژه، شناخته می شود. بهمین دلیل است که چارچوبهای صلاحیتی که جهت دستیابی به شایستگی در سازمان های پروژه محور مورد استفاده قرار می گیرند، موثرند و برای رسیدن به هدفی خاص مناسب هستند. موسسه اروپایی ساختمان (ECI) هشت اصل را با توجه به اصول ابتکاری ACTIVE (یعنی: دستیابی به مزیت رقابتی از طریق نوآوری و افزایش ارزش) در تلاش برای افزودن ارزش به تحویل پروژه، توسعه داده است. این تحقیق بدنبال تطابق و حیطه ی یکپارچگی اصول ACTIVE با چارچوب شایستگی فعلی که مورد استفاده در سازمان های پروژه محور است، می باشد. با استفاده از مصاحبه های دارای ساختار مشابه با 8 نفر از مدیران پروژه و مدیران توسعه و یادگیری در سازمان های پروژه محور، روش های کیفی و تفسیری برای این تحقیق به کار گرفته شده اند. چارچوب های صلاحیت فعلی مورد استفاده در سازمان های پروژه محور بر پایه ی نسبی بدنه دانش ادراکی و به طور گسترده ای متجانس با اصول متمرکز ACTIVE حول تعریف مفهوم، مدیریت گروهی، مدیریت روابط زنجیره تامین، ارتباطات، مدیریت ریسک، نوآوری، اجرای پروژه و سنجش عملکرد است. با اینحال، ویژگی های بنیادی اصول ACTIVE در ایجاد یک محیط کاری متعاملانه در پروژه، قطعه ی گمشده ی ارزشمندی از یکپارچگی چارچوب صلاحیت فعلی مورد استفاده در سازمان های پروژه محور است.

  • موسسه اروپایی ساختمان (ECI)
  • ACTIVE
  • چارچوبها
  • PMBoK
  • شایستگی
  • صلاحیت

چطور دانلود کنم؟