ترجمه مقاله تشخیض شی در حال حرکت در زمینه پویا

ترجمه مقاله تشخیض شی در حال حرکت در زمینه پویا

یک روش جدید تشخیص شی در حال حرکت در زیمنه پویا است که در این مقاله ارائه شده است. در ابتدا، الگوریتم تطبیقی هریس در این مقاله برای استخراج ویژگی نقاط، پیشنهاد شده است و پس از آن الگوریتم غربالگری برای توصیف ویژگی نقاط استخراج شده استفاده می شود.

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: WORD+PDF

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 1,139 کیلوبایت

Moving Object Detection in Dynamic Background

ترجمه مقاله تشخیض شی در حال حرکت در زمینه پویا

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده:

یک روش جدید تشخیص شی در حال حرکت در زیمنه پویا است که در این مقاله ارائه شده است. در ابتدا، الگوریتم تطبیقی هریس در این مقاله برای استخراج ویژگی نقاط، پیشنهاد شده است و پس از آن الگوریتم غربالگری برای توصیف ویژگی نقاط استخراج شده استفاده می شود. تابع شباهت نیز برای مطابقت با ویژگی نقاط، استفاده می شود و الگوریتم RANSAC برای از بین بردن انطباق های شبیه استفاده شده است. با توجه به این همسان سازی، ما ماتریس تبدیل تکراری را جهات استفاده برای جبران حرکت درپی زمینه ناشی از حرکت دوربین استفاده می کنیم و پس زمینه پویا را با مدل پس زمینه به روز رسانی می کنیم. در نهایت شی در حال حرکت را می توان با استفاده از روش تفاضل پس زمینه شناسایی نمود. نتایج تجربی نشان می دهد که این روش، دقت استخراج ویژگی های نقاط و تشخیص حرکت هدف را در پس زمینه پویا با دقت بالایی دارد.

کلمات کلیدی: الگوریتم غربال کردن هریس ,تصحیح حرکت مدلسازی سابقه و هدف ,تشخیص حرکت شی.

1-مقدمه:

تشخیص شی در حال حرکت جهن استخراج ویژگی نقاط در بیناییی کامپیوتر بسیار مهم است. در حال حاظر روش های اصلی جهت تشخیص شی در حال حرکت در پس زینه پویا براساس جریان نوری و جبران حرکتی می باشد. علاوه بر این، روش هایی مانند تقسیم بندی حرکتی و منطق جنبشی یکپارچه پیشنهاد شده و نوع دیگری از روش بر اساس اختلاف بین ویژگی های نقاط از جشم در حال حرکت و پس زمینه آن است که معمولا این دسته ندی، دو نوع از نقاط را با الگوریتم مربوط به الگو به رسمیت می شناسد و عیب روش جریان نوری نیاز به محاسبات بزرگ نیاز دارد که الزامات سخت افزاری را می خواهد. جبران حرکت به طور گسترده ای استفاده می شود و همچنین روش های مختلف برای به دست آوردن پارامتر های حرکت مانند الگوریتم های طرح ریزی و الگوریتم ویژگی و الگوریتم بلوک کلاسیک وجود دارد. در این مقاله ما به وطر عمده در ویژگی الگوریتم تمرکز نموده ایم. مساحت و لبه و ویژگی نقطه یا گوشه فضای مورد نظر نیز استفاده می شود. استخراج گوشه از روش الگوریتم موراوک انجام می شود که توسط موراوک پیشنهاد شده است. این ساده بوده و ناشی از تعبیر ناپذیری چرخشی و حساسیت به سر و صدا را ندازد که منجر به استفاده به ندرت از آن می شود. یکی از گونه ها به طور گسترده مورد استفاده در الگوریتم تشخیص هریس است. اگه چه زمان بیشتر در آن صرف محاسبات الگوریتم موراوک می شود، آن مشکلات سابق را حل می کنند. در حالی که الگوریتم هریس خود، محدودیت هایی شامل آستانه ثابت و مقیاسی بدون تغییر ناپذیری را دارد. برای مشکل آستانه ثابت، پیشنهاد برای تنظیم آستانه به مقدار 01/0 زمان بوده که برابر حداکثر گوشه پاسخ می باشد و این مقدار P را بهبود می بخشد. روش آستانه براساس دو متغیر ارائه شده است. روش های بالا تنها با استفاده کامل از حداکثر محل تابع و پیشنهادی به مجموعه آستانه با مقدار K برای میانگین حداکثر تابع پاسخ محلی اقدام نموده ایم که در اینجا K مقدار ثابت است. مقایسه با الگوریتم هریس سنتی نسان می دد که این روش دقت تشخیص بالایی دارد. توزین دقت تشخیص و زمان واقعی با تشخیص گوشه ها الگوریتم آستانه هریس و با استفاده از الگوریتم غربال کردن این گوشه توصیف می شود. هنگامی که با استفاده از تفریق پس زمینه برای استخراج جسم در حال حرکت اقدام می شود، گام کلیدی به روز رسانی پس زمینه است. روش ما در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته و بازده استخراج را بهبود بخشیده است.

  • ترجمه مقاله کنترل حالت فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی
  • کنترل حالت فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی

چطور دانلود کنم؟