بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: word

حجم فایل: 89 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 72

پایان نامه روانشناسی بالینی

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

مقدمه

انگیزش از پر اهمیت ترین پیش نیازهای آموزش و یادگیری است. یادگیری مستلزم صرف وقت، کار، تلاش، پشتکار و سرمایه گذاری توانایی جسمانی و روانی یاد گیرنده است. مجموعه ای از عوامل یا سازه های درونی و بیرونی در برانگیختگی فرد به یادگیری و مشارکت فعال او در فرایند آموزش دخیل هستند. از غریزه، سائق، نیاز و شوق گرفته تا علاقه، کنجکاوی، سبک اسناد، باور کنترل، توانمندی، انتظار، تلاش جهت پیشرفت و تا فشار والدین، فشار همسان همگی می توانند در تعامل پذیری بر نظام انگیزش دانشجویان کار ساز افتند و رفتار آموزشی و یادگیری پیشرفت او را شکل دهند (والبرگ1987).

دیوید مک کلند از محققان برجسته و صاحب نظریه انگیزش پیشرفت است. بنا به نظر اوانجام تکالیف چالش انگیز، موجب پایداری در تکالیف دشوار و کسب موفقیت شغلی می شود و در رقابت با استاندارد عالی از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد (فرانکن 1986).

پژوهش های اتکنیسون وراینر (1947) نشان داد که یادگیرندگان دارای انگیزش پیشرفت بالا در مقایسه با افراد دارای انگیزش پیشرفت پایین از خود پشتکار و جدیت بیشتری در انجام تکالیف بروز می دهند، در آزمونها و امتحانات عملکرد بهتری دارند، به ویژه هنگامی که فرد مظهر قدرت است و نیاز به مقامی بالاتردارد و بر برتری جویی تأکید ورزد (نقل از فرانکن، 1990).

پژوهشهای ایساکن (1990) بیانگر آن بوده است که دانشجویان دارای انگیزش پیشرفت بالا در انتخاب درسهای اصلی و نیزدر مشاغل آتی خود، خواهانچالش بیشتری هستند، اما در عین حال در انتخاب گزینه ها و انتخابهای خود واقع بینی را رعایت می کنند. در مقابل دانشجویان دارای انگیزش پیشرفت پایین تمایل دارند که یا درس های کاملاً اصلی بسیار آسان یا درس های دشواری را برگزینند (به نقل از نیگولز، 1983).

پژوهشهای ورتمننشان داد که انگیزش پیشرفت به همان اندازه که می تواند رفتار مردان را پیش بینی کند یارای پیش بینی رفتار زنانه را ندارد. زنانی که در مقیاس های انگیزش پیشرفت به نمره بالا دست یافته اند اغلب نتوانستند برای خویشتن تصور پایدار توأم با پشتکار از خود نشان دهند (نقل از دِچارمز، 1984).

یافته های پژوهشی، شواهدی حاکی از تفاوت در اسناد و گرایش های اسنادی میان زن و مرد را ارایه می دهد. با این همه باید افزود که زنان در مقایسه با مردان با احتمال کمتری توفیق و کامیابی خود را به توانایی خویش نسبت می دهند ودر نتیجه از پی توفیق های خویش به خود فرایندگی کمتری دست می یابند (پلت1986).

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

مقدمه 9

بیان مسئله 12

اهمیت و ضرورت تحقیق 14

اهداف پژوهش 16

فرضیه پژوهش 17

تعریف نظری وعملیاتی 18

مقدمه ای بر شخصیت 20

طبقه بندی تیپ های شخصیت 20

طبقه بندی کرچهر 20

طبقه پیک نیک 21

طبقه لپتوزوم یا استینک 21

طبقه آتلیتک 22

طبقه بندی شلدن 22

طبقه بندی شخصیت افراد با توجه به صفات 24

ویژگی های شخصیتی رفتاری تیپ A 26

شخصیت A در مقابل B 27

شخصیت تیپ A وبیماری های جسمی 28

بیماری های وابسته به شخصیت 30

عامل استرس در ایجاد بیماری های وحملات قلبی 32

واکنش پذیری سیستم قلبی عروقی وبیماری 34

سلامت افراد با الگوهای رفتاری آنان چه ارتباطی دارد؟ 35

انگیزه پیشرفت 37

الگوی اتکینسون 42

نظریه مک کللند 42

ویژگیهای افراد دارای انگیزه پیشرفت 44

پایداری در افراد با انگیزش پیشرفت بالا 45

رفتارهای بازرگانی در افرادی با انگیزش پیشرفت بالا 46

زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت 46

روشهای اندازه گیری انگیزه پیشرفت 47

روش پژوهش 50

جامعه آماری 50

روش جمع آوری اطلاعات 51

ابزار پژوهش 51

روش تجزیه و تحلیل داده ها 54

بخش اول: آمار توصیفی 56

بخش دوم: آمار استنباطی 62

بحث و نتیجه گیری 68

محدودیت های پژوهش 69

پیشنهادات 70

منابع 72

  • پایان نامه روانشناسی بالینی
  • بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی
  • بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی
  • تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان

چطور دانلود کنم؟