کاهش مصرف انرژی در شبکه WSN با استفاده از شبکه های خودسازمان ده

دسته: مهندسی نرم افزار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 4924 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 160

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

کاهش مصرف انرژی در شبکه WSN با استفاده از شبکه های خودسازمان ده

چکیده

امروزه، در شبکه های حسگر بی سیم، پروتکل های مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی از طریق تقسیم گره های همسایه به خوشه های مجزا و انتخاب سرخوشه های محلی برای ترکیب و ارسال اطلاعات هر خوشه به ایستگاه مبنا و سعی در مصرف متوازن انرژی توسط گره های شبکه، بهترین کارایی را از لحاظ افزایش طول عمر و حفظ پوشش شبکه ای در مقایسه با سایر روش های مسیریابی به دست می آورند.

با این وجود، همه پروتکل های خوشه بندی ارایه شده تاکنون، تنها نزدیکی جغرافیایی (همسایگی) را به عنوان پارامتر تشکیل خوشه ها در نظر گرفته اند. در این تحقیق، یک پروتکل جدید خوشه بندی متمرکز مبتنی بر انرژی با استفاده از شبکه عصبی نقشه خودسازماندهی برای شبکه های حسگر بی سیم ارایه می شود که قادر به خوشه بندی گره های شبکه بر اساس سطح انرژی و مختصات گره ها می باشد.

این پروتکل با استفاده از تعداد مشخصی از گره های پرانرژی در شبکه و اعمال آن ها به عنوان وزن نورون های نقشه خودسازماندهی، نزدیک ترین گره های کم انرژی را جذب گره های پرانرژی می کند؛ به طوری که خوشه ها لزوماً از گره های مجاور تشکیل نشده و در واقع براساس دو پارامتر سطح انرژی و همسایگی، خوشه هایی با انرژی متوازن تشکیل خواهند شد. به علاوه یک تابع هزینه جدید به منظور تصمیم گیری در انتخاب گره های سرخوشه، پیشنهاد شده است که سعی در ترکیب معیارهای مختلف موثر در انتخاب بر اساس میزان اهمیت آن ها دارد. کارایی برتر این پروتکل از لحاظ افزایش طول عمر مفید شبکه و حفظ بهتر پوشش شبکه ای در مقایسه با پروتکل های پیشین نظیر LEACH و LEA2C و نیز تاثیر تابع هزینه پیشنهادی بر کارایی آن (با شبیه سازی) به اثبات رسیده است.

واژه های کلیدی:

خوشه بندی

شبکه عصبی

شبکه های عصبی SOM

شبکه های حسگر بی سیم

کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

مقدمه

یکی از مهمترین ابزار کسب اطلاعات و درک محیط که تحقیقات گسترده ای را به خود معطوف نموده، شبکه های حسگر بی سیم است. با وجود پیشرفت های صورت گرفته در این نوع شبکه ها، گره های حسگر به دلیل تعداد زیاد، اندازه کوچک و روش قرارگیری اقتضایی، هنوز هم برای تامین انرژی خود، متکی به باتری هایی با توان اندک می باشند. همچنین معمولاً به دلیل به کارگیری این نوع شبکه ها در محیط های خشن و غیر قابل دسترس، امکان شارژ مجدد یا تعویض گره های حسگر وجود ندارد.

بنابراین یکی از مهمترین مسایل در شبکه های حسگر بی سیم، مساله محدودیت شدید انرژی است. همچنین از آن جایی که کارایی شبکه های حسگر به شدت به طول عمر شبکه و پوشش شبکه ای آن وابسته است، بنابراین لحاظ نمودن الگوریتم های ذخیره انرژی در طراحی شبکه های حسگر با عمر طولانی، امری حیاتی است. امروزه روش های مدیریت پویای توان که به کاهش مصرف انرژی شبکه های حسگر بعد از طراحی و قرارگیری آن ها می پردازند، از بالاترین اهمیت برخوردار می باشند. در سال های اخیر برای مدیریت پویای توان، توجه به ابزارهای هوشمند و توانمندی نظیر شبکه های عصبی رونق چشم گیری یافته است.

یک شبکه عصبی، سیستمی بزرگ متشکل از عناصر پردازشی موازی یا توزیع شده است که در یک توپولوژی گراف به هم متصل شده اند. داده ها جدا از پردازش ذخیره نمی شوند، زیرا داده ها فی نفسه به هم متصل هستند. شبکه های عصبی، الگوریتم های ریاضی هستند که قادر به یادگیری نگاشت هایی بین ورودی (ها) و خروجی (ها) از طریق آموزش تحت نظارت بوده یا قادر به دسته بندی اطلاعات ورودی به روشی بدون نظارت می باشند. که همه این قابلیت ها در روش های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم کاربرد دارند.

ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فرد شبکه های عصبی در کاهش ابعاد داده های ورودی، رده بندی و پیش بینی داده های حسگر، انطباق خاصی با ویژگی ها و نیازمندی های شبکه های حسگر بی سیم دارد. از این رو شبکه های عصبی می توانند ابزار مناسبی برای به کارگیری در شبکه های حسگر بوده و با کاهش نیاز به برقراری ارتباطات بی سیم، تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش مصرف انرژی شبکه های حسگر و افزایش طول عمر آن ها داشته باشند. هدف ما از این تحقیق ارایه روشی بهینه برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر با به کارگیری قابلیت های شبکه های عصبی می باشد. به منظور دستیابی به ساختاری منسجم و مناسب برای انجام تحقیق، در ادامه این فصل به بیان مهمترین اصول و پاسخ گویی به سئوالات اصلی یک تحقیق علمی، پرداخته خواهد شد.

فهرست مطالب

فصل1 مقدمه 1

1-1. مقدمه 2

1-2. تعریف مساله و سئوالات اصلی تحقیق 3

1-3. فرضیه ها 4

1-4. اهداف تحقیق 5

1-5. روش تحقیق 5

1-6. مراحل انجام تحقیق 6

1-7. ساختار پایان نامه 6

فصل2 مروری بر منابع مطالعاتی 8

2-1. مقدمه 9

2-2. طبقه بندی روش های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر 14

2-2-1. چرخه وظایف 17

2-2-2. روش های داده گرا 19

2-2-3. روش های مبتنی بر قابلیت تحرک 22

2-3. نقش شبکه های عصبی در کاهش مصرف انرژی شبکه های حسگر 23

2-3-2. شبکه های عصبی در طرح های چرخه وظایف 29

2-3-3. شبکه های عصبی در کاهش داده 31

2-3-4. شبکه های عصبی در شبکه های حسگر متحرک 41

2-4. نتیجه گیری 43

فصل3 نقش شبکه های عصبی در مسیریابی انرژی آگاه 44

3-1. مقدمه 45

3-2. ویژگی های مسیریابی در شبکه حسگر بی سیم 46

3-3. روش های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم 48

3-3-1. مسیریابی مسطح 49

3-3-2. مسیریابی مبتنی بر مکان 50

3-3-3. مسیریابی سلسه مراتبی (مبتنی بر خوشه بندی) 51

3-3-4. پروتکل خوشه بندیLEACH 52

3-3-5. پروتکل خوشه بندیLEACH متمرکز 54

3-4. شبکه های عصبی در الگوریتم های مسیریابی آگاه از انرژی 56

3-4-1. شبکه عصبی انتشار معکوس در کشف مسیر 56

3-4-2. شبکه عصبی نقشه خودسازماندهی در مسیریابی 57

3-4-3. پروتکل های مسیریابی مبتنی بر نقشه خودسازماندهی 60

3-5. پروتکل خوشه بندی پیوندگرا وفقی با انرژی پایین 64

3-6. جمع بندی 67

فصل4 پروتکل جدید پیشنهادی 68

4-1. مقدمه 69

4-2. پروتکل مسیریابی خوشه بندی مبتنی بر انرژی خودسازمانده 70

4-3. فرضیات الگوریتم 70

4-4. مرحله خوشه بندی 72

4-4-2. مرحله اول: خوشه بندی با شبکه عصبی نقشه خودسازماندهی 74

4-4-3. مرحله دوم: خوشه بندی با الگوریتم K-means 82

4-4-4. مرحله انتخاب سرخوشه 84

4-5. مرحله انتقال داده 87

4-6. مرحله خوشه بندی مجدد 89

4-7. جمع بندی 94

فصل5 نتایج شبیه سازی و تحلیل آن ها 95

5-1. مقدمه 96

5-2. پارامترهای شبیه سازی 96

5-2. نتایج شبیه سازی 98

5-2-1. مقایسه نحوه تشکیل خوشه ها در EBCS با پروتکل LEACH 98

5-2-2. مقایسه کارایی EBCS با پروتکل های پیشین از لحاظ طول عمر شبکه 101

5-2-3. ارزیابی تابع هزینه انتخاب سرخوشه برکارایی EBCS 105

5-2-4. ارزیابی کارایی پروتکلEBCS در افزایش پوشش شبکه ای 108

5-3. جمع بندی 112

فصل6 جمع بندی و پیشنهاد ها 114

6-1. مقدمه 115

6-2. یافته های تحقیق 117

6-3. نوآوری تحقیق 118

6-4. پیشنهاد ها 119

مراجع 121

واژه نامه 131

فهرست علائم اختصاری

میانگین متحرک خودبازگشتی Auto Regressive Moving Average ARMA

واحد دارای بیشترین انطباق Best Matching Unit BMU

شبکه عصبی انتشار معکوس Back Propagation Neural Network BP NN

تشکیل پویای گره Dynamic Node Creation DNC

خوشه بندی مبتنی بر انرژی با نقشه خودسازماندهی Energy Based Clustering Self organizing map EBCS

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

سیستم موقعیت یاب جهانی Global Positioning System GPS

شبکه عصبی هاپفیلد Hopfield Neural Network HNN

شناسه IDentity ID

پروتکل اینترنت Internet Protocol IP

انتساب داده احتمالی مشترک Joint Probabilistic Data Association JPDA

نقشه خودسازماندهی کوهونن Kohonen Self Organizing Map KSOM

خوشه بندی پیوندگرای وفقی با انرژی پایین Low Energy Adaptive Connectionist Clustering

LEA2C

سلسه مراتب خوشه بندی وفقی با انرژی پایین Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy

LEACH

LEACH متمرکز Low Energy Adaptive Connectionist Clustering- Centralized LEACH-C

شبکه عصبی با میدان های پذیرنده ه محلی Localized Receptive Field LRF NN

کنترل دستیابی رسانه Multiple Access Control MAC

نرم افزار مطلب MATrix Laboratory MATLAB

تخمین زننده اتصال با الهام از شبکه عصبی Neurally Inspired Contact Estimator NICE

شبکه عصبی Neural Network NN

شبکه عصبی با تابع شعاعی Radial Basis Function Neural Network RBF NN

شبکه عصبی نقشه خودسازماندهی Self Organizing Map Neural Network SOM NN

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network WSN

  • شبکه های عصبی SOM
  • خوشه بندی
  • کاهش مصرف انرژی در شبکه WSN با استفاده از شبکه های خودسازمان ده
  • دانلود پایان نامه ارشد نرم افزار
  • شبکه های حسگر بی سیم
  • کاهش مصرف انرژی در شبکه WSN با استفاده از شبکه های خودسازمان ده
  • شبکه عصبی
  • کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از شبکه های عصبی SOM
  • کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

چطور دانلود کنم؟